Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego w przedszkolu.

Zatrudnienie od 1 września 2020 r.

Wymiar zatrudnienia: wakat

Liczba godzin w tygodniu: 5 godzin

Oferty CV prosimy składać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub osobiście w siedzibie  Przedszkola nr 184  ul. Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa, tel. 22 6198196 
zawierając klauzulę zgody przetwarzania danych osobowych.

Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.