Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczyciel z kwalifikacjami do nauki języka angielskiego w przedszkolu.

Zatrudnienie od 1 września 2019 r.

Wymiar zatrudnienia: wakat

Liczba godzin w tygodniu: 5 godzin

Oferty CV prosimy składać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub osobiście w siedzibie  Przedszkola nr 184  ul. Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa, tel. 22 6198196 
zawierając klauzulę zgody przetwarzania danych osobowych.

 

WOŹNA ODDZIAŁOWA

Opis oferty pracy

Wymagania podstawowe :

 • wykształcenie co najmniej zawodowe ;
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych;
 • przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne;
 • kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

Wymagania dodatkowe:

 • miłe usposobienie do dzieci;
 • umiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z dziećmi i dorosłymi;
 • zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności;
 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • efektywna organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista ;
 • dbałość o jakość wykonywanej pracy;

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;

Forma, miejsce i termin składania ofert:

Oferty CV należy składać na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub
w siedzibie  Przedszkola nr 184  ul. Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa
w formie pisemnej w zamkniętej kopercie - pocztą lub osobiście z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela” w terminie do 23.08.2019 r.  do godz. 12.00

Informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie kandydatom, którzy spełnili warunki udziału w naborze w oparciu o przedłożone dokumenty.