Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

 

OPŁATY  ZA PRZEDSZKOLE

OD DNIA 01 września 2017 R.

Szanowni Rodzice,

 

Opłaty podstawowe:

2. Dzienna stawka za żywienie: 8 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).

3. Składka na fundusz Rady Rodziców- kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszej odpłatności, na początku  roku szkolnego.

 

Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość dokonywania opłat za dziecko w przedszkolu w następujących formach:

  1. przez dokonanie wpłaty w kasie przedszkola w uzgodnionych godzinach i terminach podanych na początku miesiąca na tablicy z jadłospisem
  2. wpłata gotówki w kasie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Pragi Północ m. st. Warszawy ul Ks. I. Kłopotowskiego 15
  3. wpłata na rachunek bankowy:

opłata za wyżywienie :

79 1030 1508 0000 0005 5026 6067

opłata na Radę Rodziców: 

20 1240 1082 1111 0010 4171 8460

Opłaty przelewem w każdym miesiącu można dokonywać po uzyskaniu informacji od kierownika gospodarczego dotyczącej aktualnej kwoty do zapłaty.

Prosimy o korzystanie z usług banków. Przelewy pocztowe mają bardzo długie okresy realizacji, co znacznie utrudni księgowanie wpłat.

Koszty przelewu pokrywają rodzice.

Proszę zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonujecie Państwo wpłaty.

 

W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy wpisać w nazwie odbiorcy:

DBFO dla Dzielnicy Praga Północ, Warszawa  ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 Przedszkole Nr 184 tytułem:

 

opłata za żywienie KWOTA ...........(imię i nazwisko dziecka)  za m-c .....

opłata na Radę Rodziców KWOTA…..(imię i nazwisko dziecka) za m-c….

BARDZO  PROSIMY  PODCZAS  OPŁAT  NA  KONTO  DOKŁADNIE WPISYWAĆ  PODANE PAŃSTWU  KWOTY  I  ROZDZIELAĆ  W OPISIE PRZELEWU  KWOTĘ  ZA  ŻYWIENIE  I RADĘ RODZICÓW. PROSIMY NIE WPISYWAĆ KWOTY  ŁĄCZNIE.  POMYŁKI  UTRUDNIAJĄ KSIĘGOWANIE  PAŃSTWA  WPŁAT.

PONADTO  PRZYPOMINAMY,  ŻE  PRZELEWU  NALEŻY  DOKONAĆ  DO DNIA  9 KAŻDEGO MIESIĄCA, TAK  ABY  NAJPÓŹNIEJ  10  BYŁY  NA KONCIE PRZEDSZKOLA. PO UPŁYWIE TEGO  TERMINU  PROSZĘ WPŁACAĆ GOTÓWKĘ  W  KASIE.

 

Odpłatność w przedszkolu pobiera kierownik gospodarczy p. Patrycja

z góry za każdy miesiąc

Do przedszkola należy dostarczyć dowód wpłaty do 10 każdego miesiąca w wersji papierowej  lub drogą mailową na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca.
Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej
do  10-go dnia  każdego miesiąca.