Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Uwaga Rodzice!!!

W związku ze zmianą uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, Rada Pedagogiczna  w porozumieniu  z Rada Rodziców ustaliła, że  w Przedszkolu Nr 184 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godzinach od 6.30 do 17.00. Uchwała Nr 9/2016/2017 wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r.

      Z uwagi na bardzo rozbudowany układ architektoniczny budynku. Każda grupa w naszym przedszkolu ma do swojej wyłącznej dyspozycji szatnię, łazienkę i toalety, salę zabaw, salę dydaktyczną - w której spożywane są również posiłki. Sale wyposażone są w nowoczesny system wideofonów. Dzięki kamerom nauczycielki mają możliwość bez opuszczania sal, rozpoznać osobę odbierającą dziecko z przedszkola.  Na pierwszym piętrze w sali odbywają się również zajęcia umuzykalniające, lekcje języka angielskiego, lekcje tańca, bale okolicznościowe, teatrzyki, koncerty muzyki poważnej i przedszkolne uroczystości.W przedszkolu mamy też oddzielny pokój do pracy indywidualnej terapeutów z dziećmi. Odbywają się tam zajęcia z logopedii oraz spotkania z psychologiem.
  Z dumą możemy również zaprezentować nasz ogród przedszkolny, położony wśród zieleni, dającej w upalne dni cień, osłonięty od zgiełku ulic budynkami. Całość podzielona jest na dwie części, dla dzieci młodszych i starszych. Cały ogród wyposażony jest w różnego rodzaju  sprzęt do zabaw.

6.30 - 8.30 powitanie dzieci
 • zabawy samorzutnie rozwijające aktywność w zakresie organizacji swojego życia
 • usamodzielnianie się, rozwijanie swoich zainteresowań w kącikach tematycznych, doskonalenie sprawności manualnych i twórczej wyobraźni
 • wyrównywanie deficytów oraz rozwijanie uzdolnień
 • nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych
 • zabawy ruchowe
8.30 - 9.00 śniadanie
9.00 - 10.00 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez nauczyciela, zabawach dydaktycznych, ruchowych
 • poznanie świata wszystkimi zmysłami: dzieci uczestniczą w wycieczkach, przeprowadzają doświadczenia
 • korzystają z różnych źródeł informacji w celu odnalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania
 • poznawanie swoich możliwości i wykorzystywanie ich w działaniu, rozwiązywaniu zadań edukacyjnych
 • uczenie wytrwałości, cierpliwości oraz akceptacji kolegów, ich działań, wypowiedzi, sposobów myślenia
10.00 - 10.15 drugie śniadanie
10.15 - 11.45 pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery (w zależności od pogody)
 • wdrażanie do świadomego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu, dopasowywanie zabaw w zależności od warunków atmosferycznych
 • usamodzielnianie w ubieraniu oraz korzystaniu z pomieszczeń sanitarnych
11.45 - 12.00 przygotowanie do obiadu
 • utrwalanie nawyków higienicznych
12.00 - 12.30 obiad
12.30 - 14.30 odpoczynek
 • gr. I i II leżakowanie
 • gr. III, IV i V odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek,
 •  zabawy w kącikach zainteresowań, wyrównywanie deficytów oraz rozwijanie uzdolnień
14.30 - 15.00 podwieczorek
15.00 - 17.00 zabawy samorzutne w sali lub na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do zgodnej i cichej zabawy w małych grupach, realizacje własnych pomysłów
 • uwzględniających pomysły innych kolegów
 • uczestniczenie w zabawach dydaktycznych, ćwiczących pamięć, spostrzegawczość, uwagę oraz logiczne myślenie
 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym

 Opis placówki

Przedszkole Nr 184 to przedszkole o profilu plastycznym. Nasze hasło: "Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata" Cieszymy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej i nie tylko... Już od wielu lat nasze przedszkole zapewnia dzieciom doskonałą opiekę, wspaniałą zabawę i bardzo dobre przygotowanie do szkoły!!!

Warunki lokalowe

• Przedszkole nr 184 mieści się w wolnostojącym, piętrowym budynku z ogrodem. Usytuowane jest na terenie osiedla mieszkaniowego z dala od ulicznego zgiełku. Zaletą jest dobre położenie placówki, dogodny dojazd, bliskość przystanków komunikacji miejskiej.

• Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe.

 • Każda grupa ma do dyspozycji dwie sale (dużą do zabaw i zajęć dydaktycznych, mniejszą, w której dzieci spożywają posiłki), własną łazienkę, szatnię.

• Sale zabaw dla dzieci są bogato wyposażone w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań, które doskonale zabezpieczają potrzeby naszych wychowanków stosownie do ich wieku.

• W placówce znajdują się również bardzo dobrze wyposażone: pracownia plastyczna i sala gimnastyczna oraz gabinet logopedyczny i psychologiczny.

• Zmodernizowany ogród przedszkolny, bezpieczny i wyposażony w nowoczesny sprzęt rekreacyjny dla dzieci starszych i młodszych, jest oazą zieleni i wypoczynku.

 Organizacja przedszkola

• Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30- 17.00

• W placówce funkcjonuje pięć oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci.

• Liczebność grup do 25 osób.

Dziećmi opiekuje się wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny oraz serdeczny i   troskliwy personel pomocniczy.

 • Serwujemy dzieciom trzy podstawowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) oraz dodatkowo drugie śniadanie przygotowane smacznie i zdrowo w naszej przedszkolnej kuchni. • Dzieci w przedszkolu objęte są bezpłatną opieką logopedy i psychologa.

 Nasza oferta, czyli kilka słów o naszej pracy...

• Pracujemy zgodnie z nową Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

• Pracę wychowawczo - dydaktyczną opieramy na nowoczesnych, rekomendowanych przez MEN programach wychowania przedszkolnego.

 • Pracujemy również w oparciu o programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej, współpracy z rodzicami i ekologii.

 • Realizujemy program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich zapraszając dzieci nowo przyjęte wraz z rodzicami do udziału w zabawach na terenie przedszkola w miesiącu czerwcu.

• W trosce o wysoką jakość naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne, aktywizujące metody z zakresu pedagogiki przedszkolnej.

 • Szczególną uwagę zwracamy na wychowanie przez sztukę, a zwłaszcza na oddziaływanie przez plastykę i zabawę w teatr. Realizujemy założenia i cele innowacji pedagogicznej „Przyroda 4 pór roku inspiracją działalności plastycznej dzieci”.

• Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe  umuzykalnienie,  gimnastyka korekcyjna., język angielski

• Poza zajęciami dydaktycznymi oferujemy naszym wychowankom wycieczki do ciekawych turystycznie i przyrodniczo miejsc, wyjścia do teatru, kina, ZOO, zajęcia z gliną, spotkania z ciekawymi ludźmi.

• Organizujemy różne formy współpracy z rodziną, które cieszą się dużą popularnością i uznaniem (warsztaty integracyjne, pikniki, spotkania świąteczne).

 • Na terenie przedszkola dzieci uczestniczą w licznych uroczystościach przedszkolnych takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Mamy, Dzień Dziecka.

• Raz w miesiącu dzieci biorą udział w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych w wykonaniu artystów scen warszawskich.

 • Jesteśmy placówką otwartą na współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi placówkami.

 • Nasze dzieci biorą udział w wielu przeglądach tanecznych i teatralnych, wystawach

i konkursach plastycznych zdobywając corocznie wiele nagród i wyróżnień.


Historia placówki

Nasze początki, czyli mały rys historyczny

 

·         Przedszkole Nr 184 istnieje od roku 1982.

·         Budynek placówki został przejęty po zlikwidowanym żłobku i zaadaptowany dla dzieci 3-6 letnich, dzięki czemu ma wspaniałą bazę lokalową (np. na jedną grupę dzieci przypadają dwie sale, własna łazienka, szatnia). Początkowo przedszkole było 4 oddziałowe, ale w pierwszych latach jego istnienia w związku z dużą liczbą dzieci starających się o przyjęcie do naszej placówki utworzono piąty oddział.

·         W między czasie w przedszkolu odbył się remont generalny wewnątrz budynku (wymiana instalacji, okien, malowanie, wymiana podłóg) oraz wykonano aranżacje ogrodu i terenu wokół budynku, przystosowując go do nowych standardów (wymieniono metalowe przyrządy ogrodowe na drewniane, dosadzono nowe rośliny, ułożono kostkę brukową).

·         Sukcesywnie  polepszały  się warunki pobytu dzieci w przedszkolu,  placówkę doposażono w nowe pomoce , zabawki i sprzęt audiowizualny.

·         Aktualnie jesteśmy po generalnym remoncie ogrodu przedszkolnego. Dzieci mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu terenowego.