Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Dzieci z grupy "Pszczółki" zwiedzały Katedrę Św Floriana w ramach realizacji wewnętrznego programu "Moja Praga", opracowanego przez nauczycielki z tej grupy. Dziękujemy Ks. Markowi za ciekawe opowieści, a panu Jaskólskiemu za organizację wycieczki.

Dzieci z trzech najstarszych grup "Pszczółki","Cukiereczki", "Słoneczka" uczestniczyły w zajęciach sportowych organizowanych przez  Szkółkę Piłkarską

Dzieci z grupy IV "Cukiereczki" i dzieci z grupy V "Pszczółki" uczestniczyły w Pikniku z okazji Dnia Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim.