Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Dzieci z grupy "Pszczółki" zwiedzały Katedrę Św Floriana w ramach realizacji wewnętrznego programu "Moja Praga", opracowanego przez nauczycielki z tej grupy. Dziękujemy Ks. Markowi za ciekawe opowieści, a panu Jaskólskiemu za organizację wycieczki.