Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 184 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Przewodnicząca                         - Tomaszewska Dorota    ( rodzic z gr. IV) 

Sekretarz                                   - Ewa Borys ( rodzic z gr. I)          

Skarbnik                                    - Magdalena Łuszczyńska  ( rodzic z gr. III)

Członek Rady Rodziców             - Natalia Urbaniak   ( rodzic z gr. II)             

Członek Rady Rodziców             - Joanna Dzięgiel   ( rodzic z gr. V )