Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Uwaga Rodzice!!!

W związku ze zmianą uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, Rada Pedagogiczna  w porozumieniu  z Rada Rodziców ustaliła, że  w Przedszkolu Nr 184 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godzinach od 6.30 do 17.00. Uchwała Nr 9/2016/2017 wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r.