Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 10 kwietnia 2019 r. od godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostały udostępnione listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja ta będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

Ø  elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego" druku.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego/  klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu - dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z harmonogramem i nowymi zasadami rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019 / 2020.