Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Rekrutacja do przedszkoli 2019 w Warszawie rozpocznie się w środę, 20 lutego. O 13:00 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli i szkół podstawowych. O tej godzinie wystartuje także rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Od wspomnianego terminu będzie można także złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2019 w Warszawie.

  *  20.02.2019, godz. 13.00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
  *  20.02.2019, godz. 13.00 - 07.03.2019, godz. 20.00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  *  30.02.2019, godz. 13.00 - 08.03.2019, godz. 16.00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

10 kwietnia 2019 o godzinie 13.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do przedszkoli 2019, czyli listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych przedszkoli/szkół. Od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do 16.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Z kolei 24 kwietnia o godzinie 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli 2019 rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 16.00. Wtedy w systemie rekrutacyjnym zostaną opublikowane wykazy wolnych miejsc. Zapisy do przedszkoli na 2019/2020 w Warszawie potrwają wówczas do 13 czerwca. Pięć dni później opublikowane zostaną wyniki uzupełniającej rekrutacji do przedszkoli - lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Od 18 czerwca od godz. 13.00 do 25 czerwca do godz. 16.00 rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 26 czerwca o 13.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia w systemie rekrutacyjnym opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc do przedszkoli 2019/2020 w Warszawie.