Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Uwaga Rodzice!

W dniach 16, 17 października 2019r.

Odbędzie się sesja fotograficzna pt. "Ratownicy" w wykonaniu firmy Kinder Foto.

Informujemy, że firma zapewnia kostiumy.

Drodzy Rodzice!

Po raz kolejny prosimy o życzliwe wsparcie corocznej akcji charytatywnej "Pola Nadziei", której symbolem jest żółty żonkil. Cebulki kwiatowe zostaną posadzone przez dzieci w naszym ogródku przedszkolnym. Zasadzone jesienią cebulki, wiosną zmienią się w kwitnące "Pola Nadziei" Przypominają one nam, że są wśród nas ludzie, którzy pomagają nieuleczalnie chorym.

Zebrane fundusze przeznaczone będą na pomoc podopiecznym Hospicjum przy ulicy Tykocińskiej.

Dzielmy się nadzieją, że na miłość zawsze jest czas

Żonkilowe skarbonki znajdują się w grupach przedszkolnych.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Pragi-Północ m.st. Warszawy.

Subcategories

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.