Szanowni Państwo,

     uprzejmie informujemy, że na wniosek prezydenta m.st. Warszawy, na sesji w dniu 25 maja br., Rada Warszawy podjęła uchwałę nr XLIX/1205/2017 w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane będą w całym czasie ich  pracy. Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1września 2017r.

 

                                         Uwaga Rodzice!!

 

W piękny wrześniowy dzień sprawimy, że jesień mienić się będzie wieloma kolorami.

                                                                          

19 września o godz. 15.15

 

Zapraszamy Rodziców na piknik na powitanie jesieni

 

Biletem wstępu na zabawę jest ułożenie wraz z dzieckiem wiersza o jesieni i zapisania twórczości na listku,który otrzymacie Państwo od nauczyciela w grupie.

 

 

 

 

 

Inauguracja nowego roku szkolnego w naszym Przedszkolu  z udziałem wiceministra edukacji.

Podczas piątkowej wizyty w przedszkolu wiceministrowi edukacji towarzyszyła Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Zbigniew Cierpisz Zastępca Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Naczelnik Wydziału Oświaty Pragi Północ Włodzimierz Siess i Inspektor Wydziału Oświaty Pragi Północ Agnieszka Suzdalcew.

Przedszkole nr 184 w Warszawie istnieje od 1982 roku i jest placówką o profilu artystycznym. Posiada swoje wypracowane tradycje, które rozwijają osobowość dzieci poprzez twórczość plastyczną, teatralną i muzyczną.

Podczas wizyty w przedszkolu, wiceminister edukacji spotkał się z dyrekcją przedszkola, nauczycielami oraz dziećmi, którym życzył, aby czas spędzony w tym miejscu sprzyjał im w odkrywaniu świata i radosnych zabaw.