Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, w czerwcu, zbierane będa w dniu 03 lipca w godzinach 8.00 - 15.00

  • Rodzice, którzy dokonują opłat przelewem otrzymuja informacje o kwotach do opłaty telefonicznie lub mogą je odebrać osobiście w placówce od dnia 03 lipca.
  • Rodzice dzieci odchodzących z przedszkola przed 30 czerwca proszeni są o dokonanie opłaty w ostatnim dniu pobytu dziecka w placówce.
 

Zapraszamy do oglądania fotorelacji z przebiegu Pikniku z okazji Dnia Dziecka

Więcej…

 

Uwaga Rodzice!!!

W związku ze zmianą uchwały Nr XXXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, Rada Pedagogiczna  w porozumieniu  z Rada Rodziców ustaliła, że  w Przedszkolu Nr 184 bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godzinach od 7.00 do 13.00. Uchwała Nr 9/2016/2017 wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r.